Installation

Fastighet

Projektering och installation av nya elanläggningar i flerbostadshus samt reparationer och underhåll av befintliga. Installationer av datanätverk och larm. Energibesparande belysningslösningar för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Lantbruk

Projektering, installation och service av elanläggningar i lantbrukets produktionslokaler. Installation av styr- och övervakningsutrustning. Installation för “Säker gård”. Reparationer och underhåll.

Industri

Projektering och installation av nya elanläggningar i produktionslokaler. Styrutrustning. Installation av datanätverk och larm. Energieffektiv belysning för stora lokaler. Reparationer och underhåll.

Offentlig förvaltning

Projektering och installation av nya elanläggningar i kontors- och arbetslokaler. Installation av datanätverk och larm. Närvaro- och dagssljusstyrd belysning för stora och små lokaler. Belysning för offentliga rum. Reparationer och underhåll.

Miljöteknik

Energibesparande lösningar. Smart elanvändning. Solcellsteknik. Distansstyrning. Värme- och klimatstyrning för kulturfastigheter.

rotavdragLäs mer här

 Vår verksamhet består i huvudsak av:

  • Entreprenader (både total- och generalentreprenader)
  • Industriservice
  • Hushållsservice
  • Tele- Data- och Larminstallationer

prova denna

DSC_0027

Anders Johansson

Företagsledare

Tel: 0142-170 22
Mobil: 0709-17 41 90
anders.johansson(a)anderssonsel.se

Roger Ivarsson

Arbetsledare Service

Tel: 0142-170 27
Mobil: 0709-17 41 85
roger.ivarsson(a)anderssonsel.se

David Olefalk

Företagsledare

Tel: 0142-170 20 (vx)
Mobil: 0708-29 35 51
david.olefalk(a)anderssonsel.se