Installation

Fastighet

Projektering och installation av nya elanläggningar i flerbostadshus samt reparationer och underhåll av befintliga. Installationer av datanätverk och larm. Energibesparande belysningslösningar för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Lantbruk

Projektering, installation och service av elanläggningar i lantbrukets produktionslokaler. Installation av styr- och övervakningsutrustning. Installation för “Säker gård”. Reparationer och underhåll.

Industri

Projektering och installation av nya elanläggningar i produktionslokaler. Styrutrustning. Installation av datanätverk och larm. Energieffektiv belysning för stora lokaler. Reparationer och underhåll.

Offentlig förvaltning

Projektering och installation av nya elanläggningar i kontors- och arbetslokaler. Installation av datanätverk och larm. Närvaro- och dagssljusstyrd belysning för stora och små lokaler. Belysning för offentliga rum. Reparationer och underhåll.

Miljöteknik

Energibesparande lösningar. Smart elanvändning. Solcellsteknik. Distansstyrning. Värme- och klimatstyrning för kulturfastigheter.

Vid frågor, kontakta oss!