Larm & Säkerhet

Vi vill spara pengar för våra slutkunder!

Spara pengar gör vi genom att när larmet går aktivera rätt åtgärd snabbt och effektivt, i övrigt ska anläggningen hålla tyst. Vi vet att många kunder är missnöjda med den totala kostnadsbilden över tiden. Statistiskt sett är 97% av alla utryckningar på inbrott och brand onödiga, vilket medför extra kostnader på ca 950 miljoner kronor per år för de svenska användarna. Det kommer vi att ändra på med vårt nya koncept Galaxy Smart® för inbrottslarm.

Lösningen är – Galaxy Smart® och SOS Alarm

Safety Line och SOS Alarm erbjuder nu en ny säkerhetslösning utan onödiga kostnader.

Galaxy Smart® är ett unikt koncept som ger högsta säkerhet med bästa driftsekonomi, genom bl a:

  • Galaxy Smart Riskanalys – en smart och genomarbetad uppbyggnad av ditt larm baserad på din verksamhet och verksamhetens risk
  • Nya funktioner för ännu bättre handhavande och hantering vid nätfel, m.m.

SOS Alarms nya abonnemang för Inbrottslarm:

  • Drygt 50% lägre kostnader för åtgärder vid larm
  • Förlåter dina vanligaste handhavandefel utan aktivering av åtgärd
  • Erbjuder en unik ryckgaranti för verifierade larm

Via våra partner kan du dessutom teckna ett underhållsavtal som garanterar trygghet, säkerhet och ekonomi inte bara idag utan år efter år.

Screen Shot 2015-09-02 at 15.05.53

Läs mer om Galaxy larmsystem här  GalaxySmartLogo

Läs mer om Bosch Security här
bosch_safety

Läs mer om SOS Alarm här
sos_alarm

Passersystem

Vi installerar passersystem från RCO. Klicka här för att läsa mer  rco_seurity