Luftvärmepumpar

Varför Sverigepumpen? Att utvinna värme ur utomhusluften är både genialt och enkelt. Det svåra är att konstruera en luftvärmepump så att den fungerar oklanderligt under lång tid och utan några drifts­avbrott eller driftsstörningar. Det har Kinnan AB lyckats med – resultatet är Sverigepumpen.

Sverigepumpen är ett varumärke för de kvalitetsprodukter som Kinnan AB själva utvecklat. Som generalagent för Panasonic luftvärmepumpar under mer än 30 år, upptäckte de med tiden att det fanns mindre seriösa aktörer som egenimporterade Panasonic-aggregat från sydeuropeiska länder, trots att dessa egentligen var avsedda för luftkonditionering. I Sverige såldes de dock som luftvärmepumpar. De här luftvärmepumparna är inte anpassade till vårt tuffa svenska klimat och klarar inte påfrestningarna. Kinnan AB importerade Panasonic-aggregat som var avsedda att vara luftvärmepumpar med de krav som ställs på sådana. Dessutom anpassade de sina luftvärmepumpar för att klara alla klimatpåfrestningarna under framför allt vinterperioden. Sverigepumpen är ett varumärke som vars grundidé är att garantera dig som konsument att du får en kvalitetsprodukt som kommer att fungera utan problem och som lever upp till dina högst ställda krav och förväntningar.

Dessutom får du alltid Sverigepumpen färdig­installerad och intrimmad av de allra skickligaste fackmän.

Vid frågor, kontakta oss!