Kvalité & Miljö

Vi på Anderssons Elektriska i Mjölby AB arbetar kontinuerligt med att integrera kvalitets- och miljöfrågor i vår verksamhet. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ledningssystemet innehåller organisatorisk struktur, ansvar, befogenheter, rutiner och instruktioner för att leda, styra och verifiera verksamheten till rätt kvalitet, minskad miljöpåverkan samt ständig förbättring och förebyggande av tillbud inom vår organisation. Vill ni veta mer om vårt kvalitets- och miljöarbete, kontakta oss: info@anderssonsel.se